• cầu gương - trái châu

    cầu gương hay còn gọi là trái châu dùng để chụp ảnh cưới trang trí đồ cưới , hoặc sử dụng nhiều nhất trong các sự kiện dùng để chiếu đèn moving beam vào quả cầu gương để chia ánh sáng và phản lại với chùm tia thú vị 

    Liên hệ